Ο σκοπός της εφημερίδας

Σκοπός των σελίδων αυτών είναι να καταστήσουν  τα λόγια του θεού, μέσω του Ιησού, γνωστά σε όλους εμάς οι οποίοι μιλούμε, αισθανόμαστε και αντιλαμβανόμαστε ελληνικά. Έχουμε το προνόμιο η νέα συμφωνία (Καινή Διαθήκη) που έκανε ο Θεός μαζί μας, να έχει γραφεί κα στη γλώσσα μας.

Ο Ιησούς αξίζει της προσοχής μας.

Αξίζει της προσοχής μας όχι γιατί υπήρξε απλά ένα σημαντικό ιστορικό πρόσωπο αλλά γιατί είναι ο Υιός του Θεού που μας οδηγεί σε συμφιλίωση με Αυτόν που, λόγω της αμαρτίας και παρακοής μας βρεθήκαμε σε έχθρα με το Δημιουργό μας, ξένοι και αποκομμένοι από τη ζωντανή παρουσία Του. Είναι το πρόσωπο που ορίστηκε να φανερώνει και   αποκαλύπτει τη φύση Του Θεού σε μας.

Ο Ιησούς, μας δίνει πίσω τη Ζωή που μας αφαιρέθηκε μας δίνει λύσεις και διεξόδους σ΄ όλα Ανεξαίρετα τα προβλήματα της ζωής που αντιμετωπίζουμε και όχι μόνο μας ελευθερώνει και μας απαλλάσσει από τη δύναμη της αμαρτίας που ενεργεί μέσα στον καθένα μας (σε κάποιους λίγο και σε άλλους πολύ), μας επαναφέρει στην σωστή ανθρώπινη διάσταση για την οποία ο Θεός μας έπλασε και προόρισε, τώρα και για την αιωνιότητα.

Η αποδοχή του Λόγου του Θεού, η εφαρμογή του στη ζωή μας και η ενέργεια του Ιησού στις καρδιές μας, μας εξυψώνει  ως ανθρώπους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να γίνουμε σωστοί πολίτες σε μια ευνομούμενη πολιτεία όπου το αίσθημα της τάξης, της δικαιοσύνης και της αγάπης να κυριαρχεί στον καθένα.

ο εκδότης