Γαλλία: “Ολική επαναφορά” των χριστιανικών αξιών από τον Μακρόν

Στη Γαλλία, τη χώρα της Ευρώπης, η οποία πρώτη καθιέρωσε νομοθετικά το ουδετερόθρησκο κράτος, ο Πρόεδρος Μακρόν επιχειρεί να φέρει και πάλι τις αρχές του Ρωμαιοκαθολικισμού στο επίκεντρο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

Αρχίζω από τη Γαλλία. Στις 9 Απριλίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν ήταν ο κύριος ομιλητής στη Συνδιάσκεψη των Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων. Απευθυνόμενος σε 400 Επισκόπους ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι σέβεται μεν τον Νόμο του 1905 περί πλήρους διαχωρισμού πολιτείας και θρησκείας, αλλά θέλει να αποκαταστήσει τη σχέση της Ρωμαιοκαθολικής Ομολογίας με το Κράτος. Μία σχέση, η οποία έχει διαρραγεί, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε.

Ο Μακρόν, δεν θεωρείται παραδοσιακός Χριστιανός ούτε, όμως, δηλώνει άθεος. Έχει φοιτήσει σε σχολείο Ιησουιτών μοναχών και σε ηλικία 12 ετών ζήτησε μόνος του να βαπτισθεί Ρωμαιοκαθολικός παρά την αντίδραση των γονέων του.

Ο Γάλλος Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έλαβαν υπ’ όψιν τους τη γνώμη των Χριστιανών για μία σειρά θεμάτων βιοηθικής και οικογενειακού δικαίου. Ζήτησε από τους Επισκόπους και από τους πιστούς Χριστιανούς να καταθέτουν τη σοφία τους στον δημόσιο διάλογο.

Χαρακτήρισε απαραίτητη τη συμβολή των Χριστιανών στην οικοδόμηση της εθνικής ταυτότητας και της κοινωνικής συνοχής. Είπε μάλιστα ότι κατά την άποψή του το εκκοσμικευμένο (ουδετερόθρησκο) κράτος δεν πρέπει να αρνείται την πνευματικότητα του Χριστιανισμού ούτε να απορρίπτει την έννοια του ιερού, στην οποία πιστεύουν πολλοί πολίτες.

Αυτά λοιπόν γίνονται στη Γαλλία, η οποία έκανε την Επανάστασή της το 1789 και εστράφη τότε κατά του Ρωμαιοκαθολικού κλήρου. Επί δέκα χρόνια η Γαλλική Επανάσταση είχε καταργήσει το Χριστιανικό Ημερολόγιο και είχε επιβάλει τη θρησκεία του «Ορθού Λόγου». Παρά το αρνητικό παρελθόν σήμερα γίνεται προσπάθεια προσεγγίσεως της Πολιτείας προς τους Ρωμαιοκαθολικούς Επισκόπους και τους πιστούς.

 

Πηγή: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (29.4.2018)